LUNCH

21/09 – 23/09

VITELLO TONATO 

ONGLET à L’échalote I WATERKERS I POMMES ALLUMETTES

€27.00